Skupina Arriva je zavezana trajnostnemu in odgovornemu ravnanju

Kodeks ravnanja Arriva za poslovne partnerje (Kodeks) in Odgovorna politika nabave zavezujeta naše dobavitelje in poslovne partnerje, da ravnajo v skladu z etičnimi in pravnimi standardi. To je pomemben temelj našega poslovnega sodelovanja.

Kodeks in Odgovorna politika nabave jasno določata pričakovanja Arrive: dobavitelji in poslovni partnerji se strinjajo, da bodo ravnali skladno z zahtevami obeh dokumentov. Arrivi to predstavlja pomemben prispevek k trajnostnemu ravnanju v dobavni verigi.

Kodeks in Odgovorna politika nabave temeljita – poleg drugega – na načelih Svetovnega dogovora ZN. Ista načela smo si zastavili v Kodeksu ravnanja, ki velja za naše vodje in zaposlene. Le-ta velja po vsem svetu, v vseh podjetjih in za vse posameznike, pri katerih naročamo blago ali storitve.