ISO 9001:2015

Certifikat sistema vodenja kakovosti po zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001 je podjetje pridobilo leta 2006 za področje servisiranja gospodarskih vozil. V letu 2009 smo obseg razširili na ostala področja v podjetju kot so: prevoz potnikov, potovalna agencija in organizator potovanj ter servisiranje gospodarskih vozil. Od pridobitve dalje sistem stalno razvijamo in nadgrajujemo s ciljem kakovostne in učinkovite oskrbe vseh zainteresiranih strani z namenom doseganja zastavljenih ciljev poslovanja družbe. Kakovostna oskrba uporabnikov naših storitev je za nas ne le zaveza, ampak nekaj samoumevnega, zato stremimo k poslovni odličnosti ter k najvišji stopnji družbene in okoljske odgovornosti. Sistem kakovosti je vpet v naše vsakdanje delovanje in nas z načelom osebne odgovornosti spodbuja k nenehnemu razvoju in izboljševanju ter s tem izpolnjevanju zahtev, ki jim pri svojem delu sledimo kot organizacija in kot posamezniki. In to nas dela zaupanja vredno ekipo, ki ve, zakaj je tu in kam želi.

ISO 14001:2015

Ob vse večjem poudarku na zavedanju posledic naših dejavnosti na okolje je podjetje že pred časom prepoznalo vse pomembne okoljske vidike in vplive na okolje. S tem namenom je podjetje pristopilo k aktivnostim za pridobitev certifikata za sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14001, ki smo ga pridobili v aprilu 2018. Poleg izvajanja zakonodajnih zahtev smo določili naše ravnanje na področju varovanja okolja, ki ustreza namenu in kontekstu družbe, upošteva potrebe in pričakovanja zainteresiranih strani, vse z namenom doseganja naših strateških usmeritev.

Z aktivnim delovanjem obvladujemo in zmanjšujemo negativne vplive na okolje z zmanjševanjem izpustov toplogrednih plinov, zmanjševanjem porabe energije in vode, uporabo recikliranih materialov in uvajanjem uporabe obnovljivih virov energije, zmanjšujemo nastajanje odpadkov in se zavedamo pomena življenjskega cikla naših storitev in pomena krožnega gospodarstva ter s številnimi projekti kot je »Destinacija zeleno 50« želimo postati podnebno nevtralno gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami toplogrednih plinov do leta 2050.